Welkom

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Brouwer

U bent op afspraak voor het spreekuur van harte welkom. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

De praktijk is open voor nieuwe patiënten. Wilt u zich aanmelden als nieuwe patiënt, dan kunt u zich telefonisch melden bij onze assistentes. Zij kunnen u verder informeren en een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Pas na het kennismakingsgesprek - als is vastgesteld dat de praktijk aan uw verwachtingen kan voldoen en bij u past - kunt u daadwerkelijk als patiënt op naam van de praktijk worden ingeschreven.

Bij de aanname van nieuwe patiënten wordt rekening gehouden met de zogenaamde "aanrijdtijd". Dit is de tijd die de huisarts nodig heeft om bij een patiënt thuis te komen. Uitgangspunt is dat de huisarts binnen een kwartier bij de patiënt moet kunnen zijn.

Jaarlijkse griepprik

Op vrijdag 11 november 2016 tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.30 uur wordt de jaarlijkse griepprik gegeven. De oproepen naar de patiënten die volgens onze informatie in aanmerking komen voor een griepprik worden medio oktober verstuurd. U komt voor een kosteloze griepprik in aanmerking als u tot een of meer van de volgende risicogroepen behoort:

  • alle mensen die op 30 april 2016 60 jaar of ouder zijn;
  • patiënten met een hart- en/of vaatziekte;
  • patiënten met een longziekte;
  • patiënten met suikerziekte;
  • nierpatiënten;
  • mensen die weinig afweer hebben door ziekte of medische behandeling.

Heeft u voor eind oktober van ons geen uitnodiging gehad en u denkt bij een risicogroep te horen, neemt u dan even contact op met onze assistente. Behoort u niet tot een risicogroep en wilt u toch een griepprik krijgen, dan kunt u vragen om een griepvaccinatie op eigen kosten.

NPA patiëntenenquête

Medio 2016 hebben wij in het kader van de start van de accreditatie van onze praktijk volgens de standaard van de beroepsvereniging van huisartsen (NHG/NPA accreditatie) een patiëntenervaringsonderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van onze praktijkorganisatie. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is er een verbeterplan opgesteld.

Uit het onderzoek is met name naar voren gekomen dat op piekmomenten de wachttijd aan de telefoon soms kan oplopen. Om bij drukte de wachttijd aan de telefoon terug te dringen, heeft de praktijk inmiddels een tweede telefooncentrale in gebruik genomen en is de assistentie in de ochtend uitgebreid.

Overige mededelingen

In ons pand is een prikpost van het huisartsenlaboratorium (SHO) gevestigd. U kunt hier iedere werkdag tussen 7.30 - 9.30 uur binnenlopen voor bloedprikken en inleveren van kweeksetjes.

 

Huisartsenpraktijk Brouwer

Dr. Willem Dreessingel 311
6836 CS Arnhem
Telefoon: 026 3236323
Fax: 026 3230792
Receptenlijn: 026 3236323
Spoednummer: 026 3237044