Welkom

Er zijn door ons berichten ontvangen dat de telefoonverbinding met het praktijknummer (3236323) soms wordt verbroken met bellers die in de wachtrij staan of dat deze bellers vanuit de wachtrij niet worden doorgeschakeld als de assistente telefonisch niet meer in gesprek is. Het probleem doet zich niet voor met het spoednummer.

Voor zover ons nu bekend doet bovenstaand probleem zich vooral voor met bellers die gebruik maken van het netwerk van T-Mobile. T-Mobile heeft laten weten bekend te zijn met dit probleem, maar daaraan niets te willen doen. Ons advies aan u is een klacht bij T-Mobile in te dienen en ons via een andere provider dan T-Mobile te bellen.

Mocht u, ook als u niet belt met T-Mobile, tegen een probleem aanlopen met betrekking tot onze telefonische bereikbaarheid, wilt u dit hoe dan ook aan ons melden? Dat kan behulpzaam zijn bij het vinden van een oplossing.

 

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Brouwer. 

Op 1 oktober 2015 is Inge Brouwer met haar huisartsenpraktijk gestart in het voormalige STMG-pand aan de Dr. Willem Dreessingel 311 te Arnhem. Dit pand heeft de afgelopen maanden een grondige verbouwing ondergaan om het tot een geschikte, toekomstbestendige huisartsenpraktijk te maken.

U bent op afspraak voor het spreekuur van harte welkom. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

De praktijk is open voor nieuwe patiënten. Wilt u zich aanmelden als nieuwe patiënt, dan kunt u zich melden bij onze assistentes. Zij kunnen u verder informeren en u het inschrijfformulier meegeven. Het inschrijfformulier treft u ook aan in de linkerkolom op deze website. U kunt er ook voor kiezen het inschrijfformulier op de website in te vullen, te printen en voorzien van uw handtekening aan ons af te geven.

Bij de aanname van nieuwe patiënten wordt rekening gehouden met de zogenaamde "aanrijdtijd". Dit is de tijd die de huisarts nodig heeft om bij een patiënt thuis te komen. Uitgangspunt is dat een arts binnen een kwartier bij de patiënt moet kunnen zijn.

In ons pand is een prikpost van het huisartsenlaboratorium (SHO) gevestigd. U kunt hier iedere werkdag tussen 7.30 - 9.30 uur binnenlopen voor bloedprikken en inleveren van kweeksetjes.

 

Laatste nieuws

NPA Patientenenquete
Eind 2014 hebben wij een enquete onder onze patiënten uitgevoerd in het kader van de start van ac... Lees verder »
nieuwsarchief

Huisartsenpraktijk Brouwer

Dr. Willem Dreessingel 311
6836 CS Arnhem
Telefoon: 026 3236323
Fax: 026 3230792
Receptenlijn: 026 3236323
Spoednummer: 026 3237044