Welkom

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Brouwer

U bent op afspraak voor het spreekuur van harte welkom. Voor een afspraak wordt 10 minuten gepland. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda door een dubbele afspraak te plannen. Eén afspraak is bedoeld voor één klacht.

NPA patiëntenenquête

Medio 2016 hebben wij in het kader van de start van de accreditatie van onze praktijk volgens de standaard van de beroepsvereniging van huisartsen (NHG/NPA accreditatie) een patiëntenervaringsonderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van onze praktijkorganisatie. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is er een verbeterplan opgesteld.

Uit het onderzoek is met name naar voren gekomen dat op piekmomenten de wachttijd aan de telefoon soms kan oplopen. Om bij drukte de wachttijd aan de telefoon terug te dringen, heeft de praktijk inmiddels een tweede telefooncentrale in gebruik genomen en is de assistentie in de ochtend uitgebreid.

Overige mededelingen

In ons pand is een prikpost van het huisartsenlaboratorium (SHO) gevestigd. U kunt hier iedere werkdag tussen 7.30 - 9.30 uur binnenlopen voor bloedprikken en inleveren van kweeksetjes.

 

Huisartsenpraktijk Brouwer

Dr. Willem Dreessingel 311
6836 CS Arnhem
Telefoon: 026 3236323
Fax: 026 3230792
Receptenlijn: 026 3236323
Spoednummer: 026 3237044
KvK-nummer: 55082491